PROJEKAT PODRŽALA
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
Prof R. Bruce Hitchner:

Dodik i njegov referendum: Pažljivo s onim što želite

Referendum je neprikladan, grub i potencijalno destabilizirajući instrument koji utiče na ustavne promjene u parlamentarnim demokracijama. U pozivu na referendum, političari koji su napredovali na Dejtonu trebalo bi da budu pažljivi s tim šta žele.
© 2015 SOS Udruženje za društvena dešavanja
R. Bruce Hitchner [glavni urednik: Dialogue-BiH2.0 – Dijalog] R. Bruce Hitchner je profesor na katedri klasičnih studija i međunarodnih odnosa i direktor programa studija za mir i pravdu na Tufts University. On je takođe i predsjedavajući upravnog odbora The Dayton Peace Accords Project.
Nedavni poziv Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba, na referendum o ovlastima državnih tužitelja strani diplomati i visoki predstavnik su kritizirali kao antidejtonski i nezakonit.

Slažem se sa njima, ali zamislimo da referendum krene i da se nikakve sankcije ne preduzmu protiv onih koji podržavaju referendum. Ustvari, učešćem na referendumu građani BiH u Republici Srpskoj će glasati o ključnim aspektima Dejtona; tj ovlastima visokog predstavnika, državnog tužiteljstva i na dubljem nivou procesu po kome se dejtonski ustav tumači i implementira.

Da li je iko, uključujući i Dodika, razmišljao o posljedicama?

Ako se ustraje na referendumu, to otvara vrata drugim potencijalnim referendumima sa mnogo većim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu. Zašto, moglo bi se postaviti pitanje, održati referendum samo o nadležnostima državnog tužiteljstva ili ovlastima visokog predstavnika?

Zašto ne raspisati širom zemlje referendum o pitanju izmjene postojećeg Dejtonskog ustavnog uređenja?

Referendum je neprikladan, grub i potencijalno destabilizirajući instrument koji utiče na ustavne promjene u parlamentarnim demokracijama. U pozivu na referendum, političari koji su napredovali na Dejtonu trebalo bi da budu pažljivi s tim šta žele.

Preuzeto sa www.dialoguebih.net

Tekst je prvobitno objavljen na www.dialoguebih.net (12.08.2015.). Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom tekstu isključivo leži na autoru i nužno ne izražavaju mišljenje SOS Udruženja za društvena dešavanja i donatora.